Czym będzie Zielona Strefa Nauki?

Zielona Strefa Nauki jest jednocześnie eksperymentem i instrumentem transformacji śródmieścia Katowic, całego miasta i regionu za sprawą nauki i edukacji zaawansowanej. Pięć podmiotów tych działań – Miasto Katowice, Metropolia GZM, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska i Uniwersytet Ekonomiczny – po raz pierwszy łączą swoje indywidualne plany inwestycyjne, aby stworzyć naukowe i edukacyjne narzędzia poprawy jakości życia w mieście i w regionie. Rewitalizacja Rawy i jej brzegów stanie się widomym i sugestywnym dowodem zaangażowania ośrodków naukowych regionu w poprawę jakości życia mieszkańców.

Oś Zielonej Strefy Nauki ma stanowić zrewitalizowana i przywrócona do stanu naturalnego Rawa. Oś ma przebiegać przez katowickie kampusy uczelni, spełniając potrzeby odbiorców w zakresie spędzania czasu wolnego i kontaktu z nauką. Obecnie prowadzone są prace, których efektem są pierwsze wizualizacje i koncepcje zmian przestrzeni nad Rawą. W Strefie Nauki realizowane będą komercyjne i społeczne inicjatywy wynikające z doświadczeń akademickich oraz styku kształcenia, nauki, biznesu i potrzeb społecznych. Planowane jest utworzenie programu wsparcia inicjatyw służących społeczności przebywającej w Strefie Nauki (wspólnota akademicka, mieszkańcy, sąsiedztwo komercyjne).

Przede wszystkim jednak Zielona Strefa Nauki będzie miejscem przenikania się tkanki miejskiej i akademickiej, dostępnym dla wszystkich w każdym momencie – miejscem poznawania nauki i jej doświadczania.

plik foto id: 1400011278

Informacje w mediach: