2024-05-27 13:01

V Surdokonferencja: „Codzienność osoby z niepełnosprawnością słuchu” - sztuka, kreatywność i twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością słuchu

Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnością słuchu? Jak ważne jest uwzględnianie sztuki w codziennym życiu, działalności wychowawczej, edukacji, terapii osób z niepełnosprawnością?

Data wydarzenia: 7.06.2024 r.
Godziny: 8:30 - 18:30
Lokalizacja: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, ul. Bielska 62, 43-400, Cieszyn
Grupa odbiorców: dzieci, młodzież, studenci, nauczyciele, dorośli

Pragniemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, środowiska osób głuchych, nauczycieli, akademików, przedstawicieli poradni pedagogiczno-psychologicznych, rodziców, studentów i zaprezentować osiągnięcia Głuchych artystów, aby pokazać, jak ważne miejsce zajmuje sztuka w ich życiu i jakie znaczenie ma dla nich to, by móc pokazywać świat poprzez sztukę. 

Konferencja będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, którym zapewnimy odbiór treści zarówno z wykorzystaniem najnowszych technologii wspierających słyszenie, jak i dzięki wsparciu tłumaczy polskiego języka migowego w trakcie całej konferencji. 

Oprócz wysłuchania ciekawych prelekcji wygłoszonych przez zaproszonych gości ze świata nauki (polskich i zagranicznych) uczestnicy będą mogli doświadczać, czym jest sztuka z perspektywy samych osób z niepełnosprawnością słuchu lub słuchu i wzroku podczas ich wystąpień, a także obcując w wytworami uznanych już artystów grafików, fotografików, muzyków, pisarzy. Towarzyszące konferencji wystawy oraz warsztaty pozwolą w namacalny sposób odczuć oddziaływanie sztuki w podnoszeniu jakości naszego życia.

Szczegółowe cele konferencji to: 

  1. Integracja wiedzy naukowej i praktyki.
  2. Sztuka jako narzędzie komunikacji.
  3. Współpraca międzynarodowa w celu wymiany doświadczeń i prowadzenia badań.
  4. Przedstawienie nowatorskich podejść do nauczania wykorzystujących sztukę i kreatywność w kontekście edukacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością słuchu.
  5. Analiza skuteczności sztuki i działań kreatywnych jako formy terapii wspierającej rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu.
  6. Analiza projektów artystycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością słuchu oraz dyskusja na temat ich wpływu na rozwój społeczny i jednostkowy.
  7. Zaprezentowanie nowoczesnych narzędzi i technologii wspierających osoby z ograniczonym słuchem, w tym w zakresie dostępności sztuki (możliwość zobaczenia nowoczesnego sprzętu w ramach prezentacji przez PFOS).

Współorganizatorzy konferencji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w Raciborzu, Internationaler Verband fur Schwerhorige Seelsorge, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, FUNDACJA PL, Fundacja Transgresja, Fundacja Promyczek Nadziei, Fundacja PFOS, SUITA (Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących u Użytkowników Implantów Słuchowych).