Zbiór materiałów

System identyfikacji wizualnej EMNK 2024

Materiały oficjalne dotyczące Europejskiego Miasta Nauki

Informujemy, że na profilu Uniwersytetu Śląskiego na platformie ISSUU dostępne są oficjalne materiały Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, w tym:

  • skrót przedstawiający założenia programowe EMKN 2024 w języku polskim i angielskim;
  • prezentacja dotycząca elementów programu EMNK 2024 w języku polskim i angielskim;
  • broszura informacyjna EMNK 2024;
  • folder informacyjny dotyczący Programu Naukowego dla Śląska;
  • księga znaku EMNK 2024.

Materiały na platformie ISSUU są aktualizowane i publikowane pod tym samym linkiem.
Zachęcamy do korzystania z nich podczas realizacji własnych inicjatyw akademickich.