Sieciowe Centrum Nauki

Czym będzie Sieciowe Centrum Nauki?

Chcielibyśmy, aby tytuł Miasta Nauki stał się nazwą miasta rzeczywistego. Rok 2024 będzie czasem prototypowania koncepcji miasta, którego obywatele i instytucje w swoich decyzjach indywidualnych i wspólnotowych korzystają ze wsparcia wspólnot akademickich oraz infrastruktury badawczej uczelni, które mieszczą się w miastach naszego regionu. Sieciowe Centrum Nauki (SCN) jest nowatorską koncepcją połączenia idei centrum nauki, gdzie objaśnia się i promuje zjawiska naukowe z rzeczywistymi badaniami naukowymi uprawianymi w naszych uczelniach. Połączone programem nauki dla społeczeństwa siedem uczelni publicznych Katowic stworzy Sieciowe Centrum Nauki w oparciu o przygotowane przestrzenie ekspozycyjne i eksperymentalne, ale przede wszystkim powiązane wspólnym całorocznym programem oferowanym odwiedzającym.

Chcemy nie tylko w najlepszy sposób komunikować o najnowszych odkryciach naukowych, ale także prezentować bieżące badania prowadzone w naszych uczelniach, a przede wszystkim stworzyć warunki do zadania każdego pytania i otrzymania najbardziej wiarygodnej odpowiedzi.

Elementy Sieciowego Centrum Nauki mają zapewniać kontakt odbiorców z bieżącymi efektami pracy śląskich naukowców, mają również pozwolić na obserwację ich działań. Obecnie prowadzone prace koncepcyjne nad funkcjonalnością i ofertą programową SCN prowadzone są we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ekspertami w zakresie science communication.

Jakie są cele uczelni Konsorcjum wobec Sieciowego Centrum Nauki?

  • wspólny rozwój w zakresie nauki obywatelskiej (citizen science)
  • zapewnienie przestrzeni dla prezentacji efektów pracy naukowców i upowszechniania nauki wytwarzanej na Śląsku
  • inspirowanie naukowców do prowadzenia badań regionalnych oraz inspirowanie mieszkańców do szukania odpowiedzi u naukowców (między innymi poprzez uruchomienie tzw. “naukowego punktu problemowego” dla mieszkańców)
  • otwarcie uczelni na wszystkich odbiorców poprzez zapewnienie miejsca, w którym będą mogli korzystać z osiągnięć badawczych danej uczelni, przyczyniać się do realizacji badań, zadawać pytania.
  • profesjonalizacja w obszarze komunikacji naukowej na uczelniach 
  • zwiększenie rozpoznawalności najważniejszych osiągnięć naukowych Śląska

Czym to centrum może różnić się  od innych?

Tym, że byłoby sieciowe, a więc multidyscyplinarne i zintegrowane z przestrzenią publiczną. Tym, że byłoby jak dobrze zaprojektowana sieć drogowa dzięki której bez stania w korkach można dojechać różnymi drogami do każdego punktu na mapie (tematów naukowych). Tym, że byłoby niespotykanym nigdzie połączeniem instytucji naukowej, edukacyjnej i kreującej trendy (np. przez wspieranie startupów i inicjowanie dyskusji).

Jaki miałoby wpływ na przyszłość?

Kreowałoby ją na wiele różnych sposobów. Integrując różne projekty badawcze pomiędzy uczelniami wchodzącymi w skład Konsorcjum. Inicjując kierunki badań i kierunki dyskusji. Wspierając inicjatywy i technologie. A przede wszystkim edukując tych, którzy przyszły świat będą tworzyli.

Dlaczego centrum sieciowe, a nie skupione w jednym miejscu?

Dlatego, że świat nie jest skupiony w jednym miejscu, bo mieszkańcy nie są skupieni w jednym miejscu, bo każdy z nas ma inne doświadczenia, intuicje i inne wykształcenie kierunkowe. To ułatwi edukację i komercjalizację technologii. A przede wszystkim dlatego, że tylko w ten sposób można skutecznie wykorzystać potencjał już istniejących jednostek naukowych, z ich infrastrukturą włącznie. 

Informacje w mediach: