Program Młodych w Mieście Nauki

W ramach EMNK 2024 proponujemy specjalne pasmo przeznaczone dla ambitnych przedstawicieli młodego pokolenia – Program Młodych w Mieście Nauki. W pracach nad jego kształtem uczestniczą: sejmik młodzieżowy województwa śląskiego, młodzieżowa rada miasta oraz porozumienie samorządów studenckich i doktoranckich. Celem jest udostępnienie młodym ludziom własnej przestrzeni, by wyrazić swój głos i zaprezentować swoje zaangażowanie w społeczną i naukową działalność.

Program przygotowany w oparciu o potrzeby młodych mieszkańców i użytkowników miasta pozwoli na stworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie zechcą pozostać i rozwijać swoją przyszłość. W planach przewidziano m.in.: debaty i wydarzenia popularnonaukowe młodych (konkursy szkolne, pokazy licealistów, studenckie koła naukowe), konferencje studenckie i doktoranckie, cykle warsztatów, juwenalia, otrzęsiny, bale, wydarzenia rozrywkowe i inne akcje społeczne.

Wśród propozycji dla młodych odbiorców EMNK 2024 znajdują się także dwa wydarzenia wchodzące w w skład pasma wydarzeń kluczowych, są to:

 • Konkurs EUCYS (EU Contest for Young Scientists) to jedna z możliwości zaprezentowania swoich umiejętności przez młodych naukowców. Skierowany jest on do osób pomiędzy 14. a 21. rokiem życia, które nie ukończyły jeszcze pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia. W 2024 roku w Katowicach odbędzie się już 35. edycja tego wydarzenia. Jego celem jest promowanie współdziałania i wymiany wiedzy pomiędzy młodymi badaczami. Laureatami zostają uczniowie z najlepszymi osiągnięciami naukowymi z Europy i krajów afiliowanych. Na finalistów czekają atrakcyjne nagrody finansowe, staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych i możliwość wzięcia udziału w uroczystości wręczenia Nagród Nobla w Sztokholmie.
 • Konkurs EU TalentOn, którego organizatorem jest Komisja Europejska. W ramach wydarzenia drużyny składające się z naukowców mieszczących się w przedziale 21–35 lat, pochodzących z różnych krajów Europy oraz krajów zrzeszonych w Horyzoncie Europa, wypracowują rozwiązania globalnych problemów, powiązanych tematycznie z 5 misjami Unii Europejskiej:
  1. adaptacja do zmian klimatu,
  2. profilaktyka przeciwnowotworowa oraz opieka nad chorymi na raka,
  3. inteligentne i neutralne klimatycznie miasta,
  4. przywracanie żyzności gleby,
  5. woda oraz odnawianie środowiska naturalnego oceanów.

W EU TalentOn konkursie bierze udział ponad 100 uczestników.