System Identyfikacji Wizualnej EMNK 2024

System Identyfikacji Wizualnej to zestaw wytycznych, pozwalających na utrzymanie jednorodności projektowania. Umożliwia realizację poszczególnych elementów identyfikujących komunikację wizualną Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 (EMNK 2024).

Podstawowymi elementami Systemu Identyfikacji Wizualnej EMNK 2024 są logo EMNK 2024 oraz font DiGrotesk KatoScience. System określa zasady stosowania logo EMNK 2024, zasady oznakowywania wydarzeń programowych oraz wydarzeń towarzyszących, kolorystykę, typografię, wzory layoutów oraz klucz wizualny.

Logo EMNK 2024 oraz font DiGrotesk KatoScience powinny być wykorzystywane przez pracowników podmiotów organizujących EMNK 2024 w związku z działalnością Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. 

Użycie logo EMNK 2024 należy konsultować w poszczególnych instytucjach ze wskazanymi jednostkami:

Instytucja Jednostka e-mail
Miasto Katowice Wydział Promocji p@katowice.eu
Uniwersytet Śląski w Katowicach Centrum Promocji promocja@us.edu.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Biuro ds. Działalności Kulturalnej i Promocji magdalena.palupska@asp.katowice.pl
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Dział Promocji k.fraczek@awf.katowice.pl
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach   emn@am.katowice.pl
Politechnika Śląska Centrum Promocji i Komunikacji krzysztof.gronowicz@polsl.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny Dział Promocji
Biuro Rzecznika Prasowego
rzecznik@sum.edu.pl
promocja@sum.edu.pl 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dział Promocji angelika.gagracz@ue.katowice.pl

Podmioty zewnętrzne mogą korzystać z logo zgodnie z ustaleniami z organizatorami w zgodzie z zasadami współpracy.
Font DiGrotesk KatoScience jest w dyspozycji wskazanych jednostek w poszczególnych instytucjach.

Materiały do pobrania