2024-06-04 17:11

Rada Młodych Miasta Nauki

Rada Młodych Miasta Nauki została powołana przez Konsorcjum Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 w celu oddania głosu interesariuszom stanowiącym przyszłość regionu. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest liderem pasma Programu Młodych Miasta Nauki.

Program Młodych Miasta Nauki

W ramach EMNK 2024 proponujemy specjalne pasmo przeznaczone dla ambitnych przedstawicieli młodego pokolenia – Program Młodych Miasta Nauki. W pracach nad jego kształtem uczestniczą: sejmik młodzieżowy województwa śląskiego, młodzieżowa rada miasta oraz porozumienie samorządów studenckich i doktoranckich. Celem jest udostępnienie młodym ludziom własnej przestrzeni, by wyrazić swój głos i zaprezentować swoje zaangażowanie w społeczną i naukową działalność. 

Program przygotowany w oparciu o potrzeby młodych mieszkańców i użytkowników miasta pozwoli na stworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie zechcą pozostać i rozwijać swoją przyszłość. W planach przewidziano m.in.: debaty i wydarzenia popularnonaukowe młodych (konkursy szkolne, pokazy licealistów, studenckie koła naukowe), konferencje studenckie i doktoranckie, cykle warsztatów, juwenalia, otrzęsiny, bale, wydarzenia rozrywkowe i inne akcje społeczne.

Rada Młodych Miasta Nauki

Rada Młodych Miasta Nauki została powołana przez Konsorcjum Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 w celu oddania głosu interesariuszom stanowiącym przyszłość regionu. Poprzez szereg rozmaitych inicjatyw zaplanowanych na rok 2024 Rada Młodych planuje:

 • integrować młodych i tworzyć przestrzeń przyjazną wytwarzaniu przez nich kultury, sztuki, nauki;
 • aktywizować i pobudzać potencjał utkwiony w młodych;
 • wspierać działalność osób młodych w uczelniach EMNK oraz poza nimi – w całej Metropolii;
 • lobbować na rzecz zmian istotnych z punktu widzenia młodych w regionie;
 • badać i sondować opinię młodych na temat dotychczasowej polityki regionu.

Program Rady Młodych to m.in.:

 • Rawa Coolturalna – przestrzeń koncertowa oddana młodym artystom ze Śląska, w ramach której mogą zaprezentować szerszej publiczności swoją twórczość;
 • Polityka młodzieżowa Miasta Nauki – badania społeczne oraz projekt rozwiązań wypracowywany podczas warsztatów z udziałem grup interesariuszy osób młodych;
 • Nauka Młodych – program grantowy, w którym Rada dofinansowuje projekty studencko-doktoranckie, tworząc tym samym przestrzeń dla integracji środowiska akademickiego;
 • wKOŁO nauki – spotkania kół naukowych z uczelni Konsorcjum zwieńczone interdyscyplinarną konferencją naukową;
 • spotkania dla kandydatów do szkół doktorskich.
 • Rada Młodych udziela również patronatów honorowych i medialnych wydarzeniom inicjowanym przez młodych.

Skład Rady Młodych

W skład Rady Młodych Miasta Nauki wchodzą osoby związane z uczelniami Konsorcjum, odznaczające się wiedzą o organizacji życia społecznego młodych, zaangażowane w działalność samorządową.

 • Michał Szczęsny – student, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Bartosz Dryja-Gołębiowski – student, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Jakub Witkowski – student, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Michał Gębicki – doktorant, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Klaudia Żubryk – doktorantka, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Marcel Goldmann – student, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach;
 • Maciej Geratowski – student, Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Julia Herbuś – studentka, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • Szymon Mazur – student, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach;
 • Stanisław Wiśniewski – student, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Ponadto w działalność Rady zaangażowane są osoby powiązane z pozostałymi uczelniami Konsorcjum oraz Młodzieżową Radą Miasta Katowice.

Kontakt:

Tekst: materiały Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach