2024-06-05 11:55

Trwa nabór wniosków do programu grantowego "Nauka Młodych"

Program grantowy "Nauka Młodych" powstał z myślą o finansowaniu badań, integracji środowiska akademickiego oraz zwiększania widoczności potencjału naukowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach konkursu o finansowanie badań zespołowych mogą starać się osoby kształcące się w Szkołach Doktorskich uczelni Konsorcjum Akademickie Miasto Nauki Katowice (studiujące na studiach III stopnia). Maksymalna kwota dofinansowania Projektu wynosi 10 000,00 zł. W skład zespołów badawczych mogą wejść inne osoby studiujące w uczelniach Konsorcjum. Nabór wniosków trwa do 14 czerwca 2024 r.

Korzyści udziału w programie wiążą się nie tylko z pogłębieniem umiejętności pracy zespołowej, testowaniem metodologii naukowej i realizacją badań w praktyce, ale również z niepowtarzalną okazją zaprezentowania wyników na Śląskim Festiwalu Nauki:

Korzyści dla osób studiujących:

 • Zdobycie/pogłębienie kompetencji pracy projektowej;
 • Nauka korzystania z metod badawczych w praktyce;
 • Efekt będący osiągnięciem naukowym;
 • Integracja środowiska akademickiego;
 • Nawiązanie współpracy z przedstawicielami różnych uczelni w Metropolii.

Korzyści dla osób doktoryzujących się:

 • Zdobycie kompetencji kierowania zespołem badawczym;
 • Upowszechnianie wiedzy dot. metod pracy naukowej;
 • Efekt w postaci danych naukowych;
 • Integracja środowiska akademickiego;
 • Nawiązanie współpracy z przedstawicielami różnych uczelni w Metropolii.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 1. Dla osób ze Szkół Doktorskich lub na studiach III stopnia: posiadanie statusu doktoranta minimum do zakończenia roku kalendarzowego 2024 w jednej z uczelni Konsorcjum;
 2. Dla osób studiujących: posiadanie statusu studenta na studiach I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w jednej z uczelni Konsorcjum.

Uwaga! Projekt jest otwarty dla wszystkich lat i semestrów kształcenia.

Przebieg projektu:

 • Nabór wniosków na projekty. 
 • Rozstrzygnięcie konkurusu.
 • Formowanie się zespołów projektowych. 
 • Prace projektowe.
 • Raport z działań.
 • Prezentacja efektów na Śląskim Festiwalu Nauki.

Regulamin

Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania grantów uwzględnione zostały w Regulaminie

Więcej informacji można znaleźć także na Facebooku

Osoby do kontaktu: 

 • mgr Klaudia Żubryk, Szkoła Doktorska UŚ, klaudia.zubryk@us.edu.pl    
 • mgr Michał Gębicki, Szkoła Doktorska UŚ, michal.gebicki@us.edu.pl  

Tekst i grafiki: materiały ze strony internetowej Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach