2024-06-10 16:25

Studenckie Granty Badawcze Europejskiego Miasta Nauki

Studenci oraz studentki mogą ubiegać się o Studenckie Granty Badawcze Europejskiego Miasta Nauki. Inicjatywa organizowana jest w ramach  Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Jej celem jest promowanie innowacyjności oraz wspieranie młodych talentów akademickich.

Uczestnicy programu będą mogli zrealizować swoje projekty pod okiem doświadczonych i wykfalifikowanych pracowniczek oraz pracowników. Całość pracy będzie odbywać się w dogodnych warunkach do rozwoju umiejętności analitycznych, badawczych oraz komunikacyjnych. Realizowane projekty należy osadzić w przyjamniej jednej ze ścieżek Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, do których należą:

  • klimat i środowisko,
  • zdrowie i jakość życia,
  • przemysły przyszłości,
  • innowacje społeczne,
  • dziedzictwo przemysłowe i kulturowe,
  • kreacja i krytyka.

Kto może uczestniczyć: uczestnicy indywidualni lub grupy maksymalnie do 5 osób (pod warunkiem, że semestr letni roku akademickiego 2023/2024 nie jest ostatnim semestrem studiów).

Kwota nagrody: dla uczestników indywidualnych, jak i grupowych, wysokość pojedynczego grantu nie może przekroczyć 10 tys. zł. (wyjątek: kwota może zostać zwiększona maksymalnie do 12 tys. zł. w przypadku wyjazdów zagranicznych, w uzasadnionych sytuacjach).

Ważne terminy: 

  • Do 27 czerwca - możliwość zgłoszenia droga elektroniczną wniosku o przyznanie grantu: wniosek indywidualny lub wniosek grupowy
  • Do 10 lipca - ogłoszenie wyników naboru oraz przyznanie grantów
  • 15 lipca - 30 listopada - czas przeznaczony na realizację grantów


 Szczegółowe informacje:


Zasady ubiegania się oraz przyznawania Studenckich Grantów Badawczych Europejskiego Miasta Nauki

Harmonogram programu

Deklaracja sprawowania opieki mentorskiej nad projektem

Inicjatywa jest dofinansowana ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.